Onvolledige VKV (c=0)

Hoofdmenu 12 per keer  
Los de vierkantsvergelijking op zonder de discriminant te gebruiken
\(-6x^2+10x=0\)

Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-01-24 03:36:10