Onvolledige VKV (b=0)

Hoofdmenu 12 per keer  
Los de vierkantsvergelijking op zonder de discriminant te gebruiken
\(2(-9x^2+2)=-(13x^2+841)\)

Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-01-24 04:43:37