Python functies

Hoofdmenu 12 per keer  
Zet de formule om in een een Python functie
\(Z=6x+19y+4z\)

Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-01-24 05:34:31