Logaritmen

Hoofdmenu 
Bereken. Gebruik ZRM als oplossing op zicht niet mogelijk is.
\(\log x = -8\)

Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2023-06-07 17:56:26