Hoeken omrekenen

Hoofdmenu 
Probeer op zicht. Indien te complex, gebruik ZRM (radialen op 0,001 nauwkeurig, hoeken op een seconde nauwkeurig)
\(0,02\pi \text{ rad}\)

Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-06-27 07:31:43