Eenvoudige vraagstukken

Hoofdmenu Eentje per keer 

Vertaal naar een wiskundige vergelijking. Los op door gebruik te maken van het stappenplan.

 1. \(\)als je een twaalfde van een getal aftrekt van een elfde van dat getal, dan krijg je 3 . Wat is dat getal? \(\)
 2. \(\)je betaalt 20 eurocent voor een zakje chips. De kassierster geeft je 7 eurocent terug. Hoeveel kost een zakje chips ?\(\)
 3. \(\)je betaalt 25 eurocent voor een chocoladereep. De kassierster geeft je 8 eurocent terug. Hoeveel kost een chocoladereep ?\(\)
 4. \(\) het verschil van het drievoud van een getal en zeven is gelijk aan de som van een vierde van het getal en 15. Wat is het getal?\(\)
 5. \(\)je betaalt 40 eurocent voor een cola, maar de kassierster zegt dat je 7 eurocent tekortkomt. Hoeveel kost een cola ?\(\)
 6. \(\) het verschil van het vijfvoud van een getal en negen is gelijk aan de som van een vierde van het getal en 29. Wat is het getal?\(\)
 7. \(\)als je een tiende van een getal aftrekt van een zevende van dat getal, dan krijg je 12 . Wat is dat getal? \(\)
 8. \(\) het verschil van het achtvoud van een getal en negen is gelijk aan de som van een negende van het getal en 275. Wat is het getal?\(\)
 9. \(\)als je een getal vermindert met 45 bekom je -21. Wat is het getal?\(\)
 10. \(\) het verschil van het viervoud van een getal en vijf is gelijk aan de som van een zesde van het getal en 41. Wat is het getal?\(\)
 11. \(\)Joran is x jaar. Zijn zus is 8 jaar jonger. Samen zijn ze 24 jaar. Hoe oud is Joran ?\(\)
 12. \(\)als je een vierde van een getal aftrekt van een derde van dat getal, dan krijg je 2 . Wat is dat getal? \(\)

Vertaal naar een wiskundige vergelijking. Los op door gebruik te maken van het stappenplan.

Verbetersleutel

 1. \( \frac{1}{11}x-\frac{1}{12}x=3 \overset{\mbox{ .132 }}{ \Leftrightarrow } 12x-11x=396 \Leftrightarrow 1x=396 \Leftrightarrow x=396\)
 2. \(x=20 - 7 \Leftrightarrow x=13\)
 3. \(x=25 - 8 \Leftrightarrow x=17\)
 4. \( 3 x-7=\frac{x}{4}+15 \overset{\mbox{ .4 }}{ \Leftrightarrow } 12x-28=x+60 \Leftrightarrow 12x-x=60+28 \Leftrightarrow 11x=88 \Leftrightarrow x=8\)
 5. \(x=40 + 7 \Leftrightarrow x=47\)
 6. \( 5 x-9=\frac{x}{4}+29 \overset{\mbox{ .4 }}{ \Leftrightarrow } 20x-36=x+116 \Leftrightarrow 20x-x=116+36 \Leftrightarrow 19x=152 \Leftrightarrow x=8\)
 7. \( \frac{1}{7}x-\frac{1}{10}x=12 \overset{\mbox{ .70 }}{ \Leftrightarrow } 10x-7x=840 \Leftrightarrow 3x=840 \Leftrightarrow x=280\)
 8. \( 8 x-9=\frac{x}{9}+275 \overset{\mbox{ .9 }}{ \Leftrightarrow } 72x-81=x+2475 \Leftrightarrow 72x-x=2475+81 \Leftrightarrow 71x=2556 \Leftrightarrow x=36\)
 9. \(x-45 = -21\Leftrightarrow x=-21+ 45 \Leftrightarrow x = 24\)
 10. \( 4 x-5=\frac{x}{6}+41 \overset{\mbox{ .6 }}{ \Leftrightarrow } 24x-30=x+246 \Leftrightarrow 24x-x=246+30 \Leftrightarrow 23x=276 \Leftrightarrow x=12\)
 11. \(x+x-8 = 24\Leftrightarrow 2x-8=24 \Leftrightarrow 2x = 32\Leftrightarrow x = 16 \text{ Joran is 16 jaar}\)
 12. \( \frac{1}{3}x-\frac{1}{4}x=2 \overset{\mbox{ .12 }}{ \Leftrightarrow } 4x-3x=24 \Leftrightarrow 1x=24 \Leftrightarrow x=24\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-06-27 08:28:02