Bewerkingen met veeltermen

Hoofdmenu Eentje per keer 

Bereken, herleid en rangschik naar dalende macht (ZRM toegestaan)

 1. \(5x(-5x-19y-12)\)
 2. \((-18x^3+15x^2+2x)-(-4x^2-3x+7x^3)\)
 3. \((16x^3+8x^2-14x)-(-17x^2-11x-12x^3)\)
 4. \((6x-4)(2x+7)\)
 5. \((x^4-2x^2-2)(-x^2-3)\)
 6. \((2x^2-x+4)(x^{5}-5)\)
 7. \(3x^5(-8x^2-4x^3-3)\)
 8. \(-5x^4(3x^2+5x^5+5)\)
 9. \(-3x(-11x+18y+20)\)
 10. \(4x(-6x^2-7x-2)\)
 11. \((2x^4-5x^2+5)(x^2+2)\)
 12. \((x^2-4x)(-5x-4)\)

Bereken, herleid en rangschik naar dalende macht (ZRM toegestaan)

Verbetersleutel

 1. \(5x(-5x-19y-12)=-25x^2-95xy-60x\)
 2. \((-18x^3+15x^2+2x)-(-4x^2-3x+7x^3)\\=-18x^3+15x^2+2x+4x^2+3x-7x^3\\=-25x^3+19x^2+5x\)
 3. \((16x^3+8x^2-14x)-(-17x^2-11x-12x^3)\\=16x^3+8x^2-14x+17x^2+11x+12x^3\\=28x^3+25x^2-3x\)
 4. \((6x-4)(2x+7)\\=12x^2+42x-8x-28\\=12x^2+34x-28\)
 5. \((x^4-2x^2-2)(-x^2-3)\\=-x^6-3x^4+2x^4+6x^2+2x^2+6\\=-x^6-x^4+8x^2+6\)
 6. \((2x^2-x+4)(x^{5}-5)\\=2x^{7}-10x^2-x^{6}+5x+4x^5-20\\=2x^{7}-x^{6}+4x^5-10x^2+5x-20\)
 7. \(3x^5(-8x^2-4x^3-3)=-12x^{8}-24x^{7}-9x^5\)
 8. \(-5x^4(3x^2+5x^5+5)=-25x^{9}-15x^{6}-25x^4\)
 9. \(-3x(-11x+18y+20)=33x^2-54xy-60x\)
 10. \(4x(-6x^2-7x-2)=-24x^3-28x^2-8x\)
 11. \((2x^4-5x^2+5)(x^2+2)\\=2x^6+4x^4-5x^4-10x^2+5x^2+10\\=2x^6-x^4-5x^2+10\)
 12. \((x^2-4x)(-5x-4)\\=-5x^3-4x^2+20x^2+16x\\=-5x^3+16x^2+16x\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2021-12-02 01:35:42