Snelheid

Hoofdmenu Eentje per keer 

Zet het vraagstuk om in wiskundetaal

 1. \(\)Ilias legde een afstand van 114336 m af in 0,9925 h . Hoe snel reed Ilias?\(\)
 2. \(\)Laura legde een afstand van 67,473 km af in 0,8925 h . Hoe snel reed Laura?\(\)
 3. \(\)Kaoutar legde een afstand van 58599 m af aan een constante snelheid van 17 m/s. Hoe lang deed Kaoutar hier over?\(\)
 4. \(\)Kaoutar rijdt aan een constante snelheid van 10 m/s voor een duur van 0,695 h . Hoe ver rijdt Kaoutar?\(\)
 5. \(\)Noah rijdt aan een constante snelheid van 104,4 km/h voor een duur van 0,26 h . Hoe ver rijdt Noah?\(\)
 6. \(\)Zoë rijdt aan een constante snelheid van 43 m/s voor een duur van 0,1475 h . Hoe ver rijdt Zoë?\(\)
 7. \(\)Laura legde een afstand van 22950 m af aan een constante snelheid van 54 km/h . Hoe lang deed Laura hier over?\(\)
 8. \(\)Noah legde een afstand van 95310 m af aan een constante snelheid van 108 km/h . Hoe lang deed Noah hier over?\(\)
 9. \(\)Amal legde een afstand van 32,832 km af aan een constante snelheid van 32 m/s. Hoe lang deed Amal hier over?\(\)
 10. \(\)Zoë legde een afstand van 33,84 km af in 0,94 h . Hoe snel reed Zoë?\(\)
 11. \(\)Kaoutar rijdt aan een constante snelheid van 38 m/s voor een duur van 0,74 h . Hoe ver rijdt Kaoutar?\(\)
 12. \(\)Amal legde een afstand van 33660 m af aan een constante snelheid van 61,2 km/h . Hoe lang deed Amal hier over?\(\)

Zet het vraagstuk om in wiskundetaal

Verbetersleutel

 1. \(\begin{align}----&---- \\s&=114336 m \\ t&=0,9925 h \\ v&=? \\s &= 114336 m \rightarrow s = 114,336 km \\v &= \frac{s}{t} \\ \Leftrightarrow v &= \frac{114,336}{0,9925} km/h \\ \Leftrightarrow v &= 115,2km/h\end{align}\)
 2. \(\begin{align}----&---- \\s&=67,473 km \\ t&=0,8925 h \\ v&=? \\v &= \frac{s}{t} \\ \Leftrightarrow v &= \frac{67,473}{0,8925} km/h \\ \Leftrightarrow v &= 75,6km/h\end{align}\)
 3. \(\begin{align}----&---- \\s&=58599 m \\ v&=17 m/s \\ t&=? \\t &= \frac{s}{v} \\ \Leftrightarrow t &= \frac{58599}{17} s \\ \Leftrightarrow t &= 3447s\end{align}\)
 4. \(\begin{align}----&---- \\v&=10 m/s \\ t&=0,695 h \\ s&=? \\v &= 10 m/s \rightarrow v = 36 km/h \\s &= v . t \\ \Leftrightarrow s &= 36 . 0,695 km \\ \Leftrightarrow s &= 25,02km\end{align}\)
 5. \(\begin{align}----&---- \\v&=104,4 km/h \\ t&=0,26 h \\ s&=? \\s &= v . t \\ \Leftrightarrow s &= 104,4 . 0,26 km \\ \Leftrightarrow s &= 27,144km\end{align}\)
 6. \(\begin{align}----&---- \\v&=43 m/s \\ t&=0,1475 h \\ s&=? \\v &= 43 m/s \rightarrow v = 154,8 km/h \\s &= v . t \\ \Leftrightarrow s &= 154,8 . 0,1475 km \\ \Leftrightarrow s &= 22,833km\end{align}\)
 7. \(\begin{align}----&---- \\s&=22950 m \\ v&=54 km/h \\ t&=? \\s &= 22950 m \rightarrow s = 22,95 km \\t &= \frac{s}{v} \\ \Leftrightarrow t &= \frac{22,95}{54} h \\ \Leftrightarrow t &= 0,425h\end{align}\)
 8. \(\begin{align}----&---- \\s&=95310 m \\ v&=108 km/h \\ t&=? \\s &= 95310 m \rightarrow s = 95,31 km \\t &= \frac{s}{v} \\ \Leftrightarrow t &= \frac{95,31}{108} h \\ \Leftrightarrow t &= 0,8825h\end{align}\)
 9. \(\begin{align}----&---- \\s&=32,832 km \\ v&=32 m/s \\ t&=? \\s &= 32,832 km \rightarrow s = 32832 m \\t &= \frac{s}{v} \\ \Leftrightarrow t &= \frac{32832}{32} s \\ \Leftrightarrow t &= 1026s\end{align}\)
 10. \(\begin{align}----&---- \\s&=33,84 km \\ t&=0,94 h \\ v&=? \\v &= \frac{s}{t} \\ \Leftrightarrow v &= \frac{33,84}{0,94} km/h \\ \Leftrightarrow v &= 36km/h\end{align}\)
 11. \(\begin{align}----&---- \\v&=38 m/s \\ t&=0,74 h \\ s&=? \\v &= 38 m/s \rightarrow v = 136,8 km/h \\s &= v . t \\ \Leftrightarrow s &= 136,8 . 0,74 km \\ \Leftrightarrow s &= 101,232km\end{align}\)
 12. \(\begin{align}----&---- \\s&=33660 m \\ v&=61,2 km/h \\ t&=? \\s &= 33660 m \rightarrow s = 33,66 km \\t &= \frac{s}{v} \\ \Leftrightarrow t &= \frac{33,66}{61,2} h \\ \Leftrightarrow t &= 0,55h\end{align}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-06-27 06:52:43