Python functies

Hoofdmenu Eentje per keer 

Zet de formule om in een een Python functie

 1. \(F=9x-7y+2\)
 2. \(I=8p-9q+13\)
 3. \(Z=2pq+9r\)
 4. \(F=7ab+2c\)
 5. \(Z=4pqr+7\)
 6. \(R=4x+9y\)
 7. \(I=4x-3y+11\)
 8. \(D=3x+4y+11z\)
 9. \(R=3p+17q+6r\)
 10. \(D=3xyz+16\)
 11. \(I=8x+13y+6z\)
 12. \(D=2a+19b\)

Zet de formule om in een een Python functie

Verbetersleutel

 1. \(F=9x-7y+2\\ \begin{align} \textbf{def } &F(x,y):\\ & \textbf{return } 9*x-7*y+2\end{align}\)
 2. \(I=8p-9q+13\\ \begin{align} \textbf{def } &I(p,q):\\ & \textbf{return } 8*p-9*q+13\end{align}\)
 3. \(Z=2pq+9r\\ \begin{align} \textbf{def } &Z(p,q,r):\\ & \textbf{return } 2*p*q+9*r\end{align}\)
 4. \(F=7ab+2c\\ \begin{align} \textbf{def } &F(a,b,c):\\ & \textbf{return } 7*a*b+2*c\end{align}\)
 5. \(Z=4pqr+7\\ \begin{align} \textbf{def } &Z(p,q,r):\\ & \textbf{return } 4*p*q*r+7\end{align}\)
 6. \(R=4x+9y\\ \begin{align} \textbf{def } &R(x,y):\\ & \textbf{return } 4*x+9*y\end{align}\)
 7. \(I=4x-3y+11\\ \begin{align} \textbf{def } &I(x,y):\\ & \textbf{return } 4*x-3*y+11\end{align}\)
 8. \(D=3x+4y+11z\\ \begin{align} \textbf{def } &D(x,y,z):\\ & \textbf{return } 3*x+4*y+11*z\end{align}\)
 9. \(R=3p+17q+6r\\ \begin{align} \textbf{def } &R(p,q,r):\\ & \textbf{return } 3*p+17*q+6*r\end{align}\)
 10. \(D=3xyz+16\\ \begin{align} \textbf{def } &D(x,y,z):\\ & \textbf{return } 3*x*y*z+16\end{align}\)
 11. \(I=8x+13y+6z\\ \begin{align} \textbf{def } &I(x,y,z):\\ & \textbf{return } 8*x+13*y+6*z\end{align}\)
 12. \(D=2a+19b\\ \begin{align} \textbf{def } &D(a,b):\\ & \textbf{return } 2*a+19*b\end{align}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-06-27 07:23:44