Python functies

Hoofdmenu Eentje per keer 

Zet de formule om in een een Python functie

 1. \(R=10x+7y+2z\)
 2. \(F=2pq+2r\)
 3. \(F=10p+17\)
 4. \(D=9pq+2r\)
 5. \(F=10x+9\)
 6. \(F=6abc+13\)
 7. \(Z=6abc+11\)
 8. \(D=2x+13y\)
 9. \(T=5x-16y+15\)
 10. \(D=5xyz+12\)
 11. \(F=3x+13\)
 12. \(I=7xyz+9\)

Zet de formule om in een een Python functie

Verbetersleutel

 1. \(R=10x+7y+2z\\ \begin{align} \textbf{def } &R(x,y,z):\\ & \textbf{return } 10*x+7*y+2*z\end{align}\)
 2. \(F=2pq+2r\\ \begin{align} \textbf{def } &F(p,q,r):\\ & \textbf{return } 2*p*q+2*r\end{align}\)
 3. \(F=10p+17\\ \begin{align} \textbf{def } &F(p):\\ & \textbf{return } 10*p+17\end{align}\)
 4. \(D=9pq+2r\\ \begin{align} \textbf{def } &D(p,q,r):\\ & \textbf{return } 9*p*q+2*r\end{align}\)
 5. \(F=10x+9\\ \begin{align} \textbf{def } &F(x):\\ & \textbf{return } 10*x+9\end{align}\)
 6. \(F=6abc+13\\ \begin{align} \textbf{def } &F(a,b,c):\\ & \textbf{return } 6*a*b*c+13\end{align}\)
 7. \(Z=6abc+11\\ \begin{align} \textbf{def } &Z(a,b,c):\\ & \textbf{return } 6*a*b*c+11\end{align}\)
 8. \(D=2x+13y\\ \begin{align} \textbf{def } &D(x,y):\\ & \textbf{return } 2*x+13*y\end{align}\)
 9. \(T=5x-16y+15\\ \begin{align} \textbf{def } &T(x,y):\\ & \textbf{return } 5*x-16*y+15\end{align}\)
 10. \(D=5xyz+12\\ \begin{align} \textbf{def } &D(x,y,z):\\ & \textbf{return } 5*x*y*z+12\end{align}\)
 11. \(F=3x+13\\ \begin{align} \textbf{def } &F(x):\\ & \textbf{return } 3*x+13\end{align}\)
 12. \(I=7xyz+9\\ \begin{align} \textbf{def } &I(x,y,z):\\ & \textbf{return } 7*x*y*z+9\end{align}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2021-12-02 01:30:40