Krachten

Hoofdmenu Eentje per keer 

Zet het vraagstuk om in wiskundetaal en bereken

 1. \(\)Op de maan (g = 1,62 N/kg) ondervindt een voorwerp een zwaartekracht van 4,86 N. Bereken de zwaartekracht van het voorwerp op Mercurius (g = 2,78 N/kg). \(\)
 2. \(\)Een winkelkar wordt getrokken door Anissa met een kracht van 1000 N. Rana trekt onder een hoek van 45° met een kracht van 900 N. Teken en bepaal de resulterende kracht\(\)
 3. \(\)Een winkelkar wordt getrokken door Ilias met een kracht van 1000 N. Sofiane trekt onder een hoek van 45° met een kracht van 400 N. Teken en bepaal de resulterende kracht\(\)
 4. \(\)Een veer (k = 2 N/m) verlengt 10 dm . Wat is de veerkracht? \(\)
 5. \(\)Een veer (k = 7 N/m) ondervindt een veerkracht van 66,5 N. Hoeveel dm rekt zij uit? \(\)
 6. \(\)Een veer verlengt 49 dm en ondervindt een veerkracht van 39,2 N. Wat is de veerconstante? \(\)
 7. \(\)Op Neptunus (g = 11 N/kg) ondervindt een voorwerp een zwaartekracht van 99 N. Bereken de massa van het voorwerp. \(\)
 8. \(\)Een winkelkar wordt geduwd door Nabil met een kracht van 700 N. Nada staat aan de andere kant van de kar en trekt met een kracht van 300 N. Teken en bepaal de resulterende kracht\(\)
 9. \(\)Welke zwaartekracht ondervindt een voorwerp van 6 kg op Venus (g = 8,6 N/kg)? \(\)
 10. \(\)Op Venus (g = 8,6 N/kg) ondervindt een voorwerp een zwaartekracht van 25,8 N. Bereken de zwaartekracht van het voorwerp op Neptunus (g = 11 N/kg). \(\)
 11. \(\)Een winkelkar wordt geduwd door Roukaya met een kracht van 500 N. Ilias staat aan de andere kant van de kar en trekt met een kracht van 700 N. Teken en bepaal de resulterende kracht\(\)
 12. \(\)Een winkelkar wordt getrokken door Imane met een kracht van 500 N. Rana trekt onder een hoek van 90° met een kracht van 600 N. Teken en bepaal de resulterende kracht\(\)

Zet het vraagstuk om in wiskundetaal en bereken

Verbetersleutel

 1. \(m = \dfrac{F_Z}{2,78 N/kg} = \dfrac{4,86 N}{1,62 N/kg} \\ \Leftrightarrow F_Z = \dfrac{4,86 N .2,78 N/kg}{1,62 N/kg} = 8,34N \\ \text{De zwaartekracht die het voorwerp ondervindt op Mercurius is 8,34N }\)
 2. \(\rightarrow F_{Anissa} = 1000 N ; F_{Rana} = 900 N \nearrow \\ \text{De kar beweegt met een resulterende kracht van ongeveer 1760 N (o.b.v. schets) }\)
 3. \(\rightarrow F_{Ilias} = 1000 N ; F_{Sofiane} = 400 N \nearrow \\ \text{De kar beweegt met een resulterende kracht van ongeveer 1310 N (o.b.v. schets) }\)
 4. \(F_V = k . \Delta l \\ \Leftrightarrow F_V = (2 N/m ) . (1 m) = 2N \\ \text{De veerkracht is 2N}\)
 5. \(F_V = k . \Delta l \\ \Leftrightarrow \Delta l = \dfrac{66,5 N}{7 N/m} = 9,5m =95 dm \\ \text{De veer rekt 95 dm uit}\)
 6. \(F_V = k . \Delta l \\ \Leftrightarrow k = \dfrac{F_V}{\Delta l} = \dfrac{39,2N}{4,9m} = 8 N/m \\ \text{De veerconstante is 8 N/m}\)
 7. \(m = \dfrac{F_Z}{g} = \dfrac{99N}{11 N/kg} = 9 kg \\ \text{De massa van het voorwerp is 9 kg}\)
 8. \(\rightarrow F_{Nabil} = 700 N ; F_{Nada} = 300 N \rightarrow \\F_R = 700 N + 300 N = 1000 N \\ \text{De kar beweegt met een resulterende kracht van 1000 N naar Nada toe}\)
 9. \(F_Z = m . g = (6 kg) . (8,6 N/kg) = 51,6N \\ \text{De zwaartekracht die het voorwerp ondervindt op Venus is 51,6N }\)
 10. \(m = \dfrac{F_Z}{11 N/kg} = \dfrac{25,8 N}{8,6 N/kg} \\ \Leftrightarrow F_Z = \dfrac{25,8 N .11 N/kg}{8,6 N/kg} = 33N \\ \text{De zwaartekracht die het voorwerp ondervindt op Neptunus is 33N }\)
 11. \(\rightarrow F_{Roukaya} = 500 N ; F_{Ilias} = 700 N \rightarrow \\F_R = 500 N + 700 N = 1200 N \\ \text{De kar beweegt met een resulterende kracht van 1200 N naar Ilias toe}\)
 12. \(\rightarrow F_{Imane} = 500 N ; F_{Rana} = 600 N \uparrow \\F_R = \sqrt{500^2 + 600^2} N \text{(Pythagoras)} \\ \text{De kar beweegt met een resulterende kracht van (afgerond) 781 N }\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-06-27 06:58:34