Eenheden en wetenschappelijke notatie

Hoofdmenu Eentje per keer 

Schrijf in de wetenschappelijke notatie en zet de eenheid om

 1. \(\text{Zet }75,1.10^{6}\text{ }dm^3\text{ om in }hm^3\)
 2. \(\text{Zet }0,0259.10^{6}\text{ }hm^3\text{ om in }dm^3\)
 3. \(\text{Zet }0,0828.10^{10}\text{ }km\text{ om in }mm\)
 4. \(\text{Zet }45500.10^{9}\text{ }mg\text{ om in }cg\)
 5. \(\text{Zet }6,08.10^{-8}\text{ }ml\text{ om in }kl\)
 6. \(\text{Zet }24300.10^{-2}\text{ }dag\text{ om in }kg\)
 7. \(\text{Zet }0,222.10^{-4}\text{ }ml\text{ om in }cl\)
 8. \(\text{Zet }34,7.10^{-8}\text{ }mm^3\text{ om in }km^3\)
 9. \(\text{Zet }260.10^{8}\text{ }dam^2\text{ om in }cm^2\)
 10. \(\text{Zet }3500000.10^{3}\text{ }km^3\text{ om in }dm^3\)
 11. \(\text{Zet }87200.10^{10}\text{ }dam^3\text{ om in }dm^3\)
 12. \(\text{Zet }597000.10^{6}\text{ }cg\text{ om in }dag\)

Schrijf in de wetenschappelijke notatie en zet de eenheid om

Verbetersleutel

 1. \(\color{red}{75,1}.10^{6}\text{ }dm^3\)
  \(=\color{red}{7,51.10^{1}}.10^{6}\text{ }dm^3=\color{red}{7,51.10^{7}}\text{ }\color{blue}{dm^3}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=7,51.10^{7}.\color{blue}{10^{-9}\text{ }hm^3}=7,51.10^{-2}\text{ }hm^3\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 2. \(\color{red}{0,0259}.10^{6}\text{ }hm^3\)
  \(=\color{red}{2,59.10^{-2}}.10^{6}\text{ }hm^3=\color{red}{2,59.10^{4}}\text{ }\color{blue}{hm^3}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=2,59.10^{4}.\color{blue}{10^{9}\text{ }dm^3}=2,59.10^{13}\text{ }dm^3\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 3. \(\color{red}{0,0828}.10^{10}\text{ }km\)
  \(=\color{red}{8,28.10^{-2}}.10^{10}\text{ }km=\color{red}{8,28.10^{8}}\text{ }\color{blue}{km}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=8,28.10^{8}.\color{blue}{10^{6}\text{ }mm}=8,28.10^{14}\text{ }mm\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 4. \(\color{red}{45500}.10^{9}\text{ }mg\)
  \(=\color{red}{4,55.10^{4}}.10^{9}\text{ }mg=\color{red}{4,55.10^{13}}\text{ }\color{blue}{mg}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=4,55.10^{13}.\color{blue}{10^{-1}\text{ }cg}=4,55.10^{12}\text{ }cg\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 5. \(\color{red}{6,08.10^{-8}}\text{ }\color{blue}{ml}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=6,08.10^{-8}.\color{blue}{10^{-6}\text{ }kl}=6,08.10^{-14}\text{ }kl\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 6. \(\color{red}{24300}.10^{-2}\text{ }dag\)
  \(=\color{red}{2,43.10^{4}}.10^{-2}\text{ }dag=\color{red}{2,43.10^{2}}\text{ }\color{blue}{dag}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=2,43.10^{2}.\color{blue}{10^{-2}\text{ }kg}=2,43.10^{0}\text{ }kg\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 7. \(\color{red}{0,222}.10^{-4}\text{ }ml\)
  \(=\color{red}{2,22.10^{-1}}.10^{-4}\text{ }ml=\color{red}{2,22.10^{-5}}\text{ }\color{blue}{ml}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=2,22.10^{-5}.\color{blue}{10^{-1}\text{ }cl}=2,22.10^{-6}\text{ }cl\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 8. \(\color{red}{34,7}.10^{-8}\text{ }mm^3\)
  \(=\color{red}{3,47.10^{1}}.10^{-8}\text{ }mm^3=\color{red}{3,47.10^{-7}}\text{ }\color{blue}{mm^3}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=3,47.10^{-7}.\color{blue}{10^{-18}\text{ }km^3}=3,47.10^{-25}\text{ }km^3\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 9. \(\color{red}{260}.10^{8}\text{ }dam^2\)
  \(=\color{red}{2,6.10^{2}}.10^{8}\text{ }dam^2=\color{red}{2,6.10^{10}}\text{ }\color{blue}{dam^2}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=2,6.10^{10}.\color{blue}{10^{6}\text{ }cm^2}=2,6.10^{16}\text{ }cm^2\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 10. \(\color{red}{3500000}.10^{3}\text{ }km^3\)
  \(=\color{red}{3,5.10^{6}}.10^{3}\text{ }km^3=\color{red}{3,5.10^{9}}\text{ }\color{blue}{km^3}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=3,5.10^{9}.\color{blue}{10^{12}\text{ }dm^3}=3,5.10^{21}\text{ }dm^3\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 11. \(\color{red}{87200}.10^{10}\text{ }dam^3\)
  \(=\color{red}{8,72.10^{4}}.10^{10}\text{ }dam^3=\color{red}{8,72.10^{14}}\text{ }\color{blue}{dam^3}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=8,72.10^{14}.\color{blue}{10^{6}\text{ }dm^3}=8,72.10^{20}\text{ }dm^3\)   (Eenheden omzetten)\(\)
 12. \(\color{red}{597000}.10^{6}\text{ }cg\)
  \(=\color{red}{5,97.10^{5}}.10^{6}\text{ }cg=\color{red}{5,97.10^{11}}\text{ }\color{blue}{cg}\)   (Wetenschappelijke notatie)
  \(=5,97.10^{11}.\color{blue}{10^{-3}\text{ }dag}=5,97.10^{8}\text{ }dag\)   (Eenheden omzetten)\(\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2021-12-02 02:33:18