Breuken optellen (reeks 2)

Hoofdmenu Eentje per keer 

Tel de breuken op

 1. \(\frac{-19}{16}+\frac{15}{13}\)
 2. \(\frac{16}{11}+\frac{7}{6}\)
 3. \(\frac{13}{19}+\frac{16}{9}\)
 4. \(\frac{-5}{3}+\frac{11}{17}\)
 5. \(\frac{-3}{7}+\frac{15}{4}\)
 6. \(\frac{-20}{3}+\frac{7}{6}\)
 7. \(\frac{18}{17}+\frac{5}{14}\)
 8. \(\frac{-20}{13}+\frac{19}{20}\)
 9. \(\frac{-14}{3}+\frac{14}{3}\)
 10. \(\frac{2}{15}+\frac{7}{6}\)
 11. \(\frac{2}{7}+\frac{12}{17}\)
 12. \(\frac{-16}{15}+\frac{15}{4}\)

Tel de breuken op

Verbetersleutel

 1. \(\frac{-19}{16}+\frac{15}{13}\\=\frac{-247}{208}+\frac{240}{208}\\=\frac{-247+240}{208}\\=\frac{-7}{208}\)
 2. \(\frac{16}{11}+\frac{7}{6}\\=\frac{96}{66}+\frac{77}{66}\\=\frac{96+77}{66}\\=\frac{173}{66}\)
 3. \(\frac{13}{19}+\frac{16}{9}\\=\frac{117}{171}+\frac{304}{171}\\=\frac{117+304}{171}\\=\frac{421}{171}\)
 4. \(\frac{-5}{3}+\frac{11}{17}\\=\frac{-85}{51}+\frac{33}{51}\\=\frac{-85+33}{51}\\=\frac{-52}{51}\\=\frac{52}{-51}\)
 5. \(\frac{-3}{7}+\frac{15}{4}\\=\frac{-12}{28}+\frac{105}{28}\\=\frac{-12+105}{28}\\=\frac{93}{28}\)
 6. \(\frac{-20}{3}+\frac{7}{6}\\=\frac{-40}{6}+\frac{7}{6}\\=\frac{-40+7}{6}\\=\frac{-33}{6}\\=\frac{11}{-2}\)
 7. \(\frac{18}{17}+\frac{5}{14}\\=\frac{252}{238}+\frac{85}{238}\\=\frac{252+85}{238}\\=\frac{337}{238}\)
 8. \(\frac{-20}{13}+\frac{19}{20}\\=\frac{-400}{260}+\frac{247}{260}\\=\frac{-400+247}{260}\\=\frac{-153}{260}\\=\frac{153}{-260}\)
 9. \(\frac{-14}{3}+\frac{14}{3}\\=\frac{-14+14}{3}\\=\frac{0}{3}\\=\frac{0}{1}\)
 10. \(\frac{2}{15}+\frac{7}{6}\\=\frac{4}{30}+\frac{35}{30}\\=\frac{4+35}{30}\\=\frac{39}{30}\\=\frac{13}{10}\)
 11. \(\frac{2}{7}+\frac{12}{17}\\=\frac{34}{119}+\frac{84}{119}\\=\frac{34+84}{119}\\=\frac{118}{119}\)
 12. \(\frac{-16}{15}+\frac{15}{4}\\=\frac{-64}{60}+\frac{225}{60}\\=\frac{-64+225}{60}\\=\frac{161}{60}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-06-27 07:38:20