Breuken delen (reeks 1)

Hoofdmenu Eentje per keer 

Deel de breuken

 1. \(\frac{7}{13} : \frac{8}{14}\)
 2. \(\frac{2}{3} : \frac{9}{11}\)
 3. \(\frac{12}{4} : \frac{2}{12}\)
 4. \(\frac{10}{7} : \frac{9}{5}\)
 5. \(\frac{7}{14} : \frac{8}{14}\)
 6. \(\frac{5}{13} : \frac{7}{13}\)
 7. \(\frac{9}{13} : \frac{11}{2}\)
 8. \(\frac{7}{15} : \frac{12}{14}\)
 9. \(\frac{2}{4} : \frac{5}{4}\)
 10. \(\frac{9}{9} : \frac{7}{12}\)
 11. \(\frac{3}{6} : \frac{12}{6}\)
 12. \(\frac{6}{5} : \frac{8}{8}\)

Deel de breuken

Verbetersleutel

 1. \(\frac{7}{13} : \frac{8}{14}\\=\frac{7}{13} : \frac{4}{7}\\=\frac{7}{13} . \frac{7}{4}\\=\frac{7.7}{13.4}\\=\frac{49}{52}\)
 2. \(\frac{2}{3} : \frac{9}{11}\\=\frac{2}{3} . \frac{11}{9}\\=\frac{2.11}{3.9}\\=\frac{22}{27}\)
 3. \(\frac{12}{4} : \frac{2}{12}\\=\frac{3}{1} : \frac{1}{6}\\=\frac{3}{1} . \frac{6}{1}\\=\frac{3.6}{1.1}\\=\frac{18}{1}= 18\)
 4. \(\frac{10}{7} : \frac{9}{5}\\=\frac{10}{7} . \frac{5}{9}\\=\frac{10.5}{7.9}\\=\frac{50}{63}\)
 5. \(\frac{7}{14} : \frac{8}{14}\\=\frac{1}{2} : \frac{4}{7}\\=\frac{1}{2} . \frac{7}{4}\\=\frac{1.7}{2.4}\\=\frac{7}{8}\)
 6. \(\frac{5}{13} : \frac{7}{13}\\=\frac{5}{13} . \frac{13}{7}\\=\frac{5.13}{13.7}\\=\frac{65}{91}\\=\frac{5}{7}\)
 7. \(\frac{9}{13} : \frac{11}{2}\\=\frac{9}{13} . \frac{2}{11}\\=\frac{9.2}{13.11}\\=\frac{18}{143}\)
 8. \(\frac{7}{15} : \frac{12}{14}\\=\frac{7}{15} : \frac{6}{7}\\=\frac{7}{15} . \frac{7}{6}\\=\frac{7.7}{15.6}\\=\frac{49}{90}\)
 9. \(\frac{2}{4} : \frac{5}{4}\\=\frac{1}{2} : \frac{5}{4}\\=\frac{1}{2} . \frac{4}{5}\\=\frac{1.4}{2.5}\\=\frac{4}{10}\\=\frac{2}{5}\)
 10. \(\frac{9}{9} : \frac{7}{12}\\=\frac{1}{1} : \frac{7}{12}\\=\frac{1}{1} . \frac{12}{7}\\=\frac{1.12}{1.7}\\=\frac{12}{7}\)
 11. \(\frac{3}{6} : \frac{12}{6}\\=\frac{1}{2} : \frac{2}{1}\\=\frac{1}{2} . \frac{1}{2}\\=\frac{1.1}{2.2}\\=\frac{1}{4}\)
 12. \(\frac{6}{5} : \frac{8}{8}\\=\frac{6}{5} : \frac{1}{1}\\=\frac{6}{5} . \frac{1}{1}\\=\frac{6.1}{5.1}\\=\frac{6}{5}\)
Oefeningengenerator vanhoeckes.be/wiskunde 2022-06-27 08:08:49