Inleiding

Bij de ontwikkeling van deze online cursus steun ik in grote mate op mijn eindwerk

De keuze van de leerkracht informatica Een visie op en een leidraad bij het leerplanonderdeel "Ontwerp en Implementatie", Sven Vanhoecke, 2008, Erasmushogeschool Brussel (Promotor: Dhr. S. Claes)

Ik behandel vijf programmeertalen: Pascal, PHP, Python, Scheme en Smalltalk. De centrale focus ligt hierbij op Python.

Waarom deze programmeertalen?

Elk van deze programmeertalen

  • is platformonafhankelijk (in niet gecompileerde vorm)
  • heeft een gratis IDE
  • heeft zijn nut bewezen in het regulier onderwijs en/of heeft een brede internetcommunity
  • vertegenwoordigt een of meerdere van de volgende paradigma's: imperatief, objectgericht en functioneel

Verschillende programmeertalen (zoals JavaScript) komen niet in dit rijtje voor. Het is dan ook niet mijn bedoeling om alle programmeertalen te bespreken. De besproken concepten kunnen echter toegepast worden op nagenoeg elke programmeertaal.

Waarom meerdere programmeertalen?

Wat ik graag wil aantonen met deze cursus is dat probleemoplossend denken en het hierbijhorende ontwerp losstaat van de programmeertaal i.e. implementatie.

De oplossing voor een probleem en de taal waarin je deze oplossing uitdrukt zijn onafhankelijk.

Bovendien zijn de bouwstenen van de implementatie in verschillende talen zeer gelijkaardig. Dit zal duidelijk te zien zijn als je hetzelfde ontwerp in verschillende programmeertalen ziet.
Om echter syntactische verwarring te vermijden, kiezen we één programmeertaal als centrale focus. Die zullen we dus eerst leren.