Chromebook met Debian (Linux)

Terug

Debianbox instellen

Om een Debianbox op je Chromebook te installeren, klik rechtsonder op Klok > Instellingen > Linux Beta . Standaard wordt 5Gb voorzien, dit is ruim voldoende.

Ik geef Linux rechten op bepaalde mappen, zoals Downloads en mijn USB-stick. Dit doe je door in de verkenner te rechtsklikken op een map en de optie "Delen met linux" te kiezen. Je vindt die map dan terug in de terminal onder /mnt/chromeos/.

Programma's installeren

Ik gebruik onder meer FileZilla en Geany op mijn Chromebook. Om de lijst van programma's te vernieuwen gebruik je commando sudo apt update . Om een programma (zoals Geany) te installeren, doe je sudo apt install geany . De linuxprogramma's komen gewoon tussen je apps te staan (al dan niet in een aparte map).

LaTeX

Voer commando sudo apt install texstudio texlive texlive-lang-european uit. Het programma TexStudio komt tussen je programma's te staan.

Preamble en basisdocument

\documentclass[12pt,oneside]{book}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{geometry}
\geometry{ a4paper, total={170mm,257mm}, left=20mm, top=20mm, }
\begin{document}
   \title{Titel}
   \author{Auteur}
   \maketitle
   \frontmatter
   \tableofcontents
   \chapter{Vooraf}
   \mainmatter
   \chapter{Eerste echte hoofdstuk}
   \backmatter
   \chapter{Afbeeldingenlijst}
\end{document}
De persoonlijke website van Sven Vanhoecke, ICT-coördinator van Busleyden Atheneum Campus Botaniek.