While

Hoewel ze voor dezelfde opdracht kunnen worden gebruikt, zal men een for-lus kiezen bij eenvoudige (en beperkte) telproblemen. Men zal opteren voor een while-lus bij problemen die van een voorwaarde afhangen: "Zolang deze voorwaarde geldt, voer je de sequentie uit".

Het gevaar bij een while-lus is dat ze oneindig lang wordt uitgevoerd omdat de voorwaarde blijft gelden.
Een vaak voorkomende oorzaak hierbij is dat men een teller vergeet op te hogen (zie laatste regel bij elk van de voorbeelden).

Pseudocode

ZOLANG <voorwaarde>
DOE <sequentie>

Voorbeeld

We drukken de getallen van 1 tot 10 onder elkaar af op het scherm.

Python

teller = 1
while teller <= 10:
  print teller
  teller = teller + 1

Python3

Analoog, maar print ... wordt print( ... )

Pascal

Declaratie VAR teller : INTEGER;

teller := 1;
WHILE teller <= 10 DO
BEGIN
  WriteLn(teller);
  teller := teller + 1;
END;

PHP

$teller = 1;
while($teller <= 10)
{
  echo "$teller \n";
  $teller++ ;
}

Scheme

Zie for-lus

SmallTalk

teller := 1.
[teller <= 10] whileTrue:
  [Transcript show: teller; cr.
  teller := teller + 1.].