Oefeningen

 1. Kwadratenlijst
  • Schrijf een for-lus die alle getallen van 0 tot 10 kwadrateert en afdrukt op het scherm
  • Pas de for-lus aan en druk alle kwadraten af van 0 tot 20
  • Maak een functie kwadraat die een parameter einde meekrijgt en een alle kwadraten van 0 tot einde afdrukt op het scherm
  • Schrijf elk van de bovenstaande opdrachten met een while-lus.
 2. Letter per letter
  • Initialiseer de variabele zin = "Dit is een zin."
  • Schrijf een for-lus die alle letters van deze zin onder elkaar afdrukt op het scherm
  • Maak een functie verticaleZin die een parameter zin meekrijgt en alle letters van zin onder elkaar afdrukt op het scherm
  • Schrijf elk van de bovenstaande opdrachten met een while-lus
 3. Functiewaardentabel
  • Gegeven de veeltermfunctie f(x)=x²+3x-2
  • Bereken de functiewaarde f(4)
  • Schrijf een for-lus die voor alle getallen van -10 tot 11 de functiewaarde berekent en afdrukt op het scherm
  • Schrijf een while-lus die hetzelfde doet
def f(x):
  return x**2 + 3*x - 2