For

Pseudocode

VOOR initialisatie <teller>
  ALS <voorwaarde teller>
  DAN DOE <sequentie>
  <teller> ZET <stap>

Voorbeeld

We drukken de getallen van 1 tot 10 onder elkaar af op het scherm.

In Python

for teller in range(1,11):
  print teller

of ook

for teller in range(10):
  print teller + 1

De functie range in Python maakt een lijst aan van getallen.
range(1,11) geeft alle gehele getallen van 1 tot 11, en dus niet tot en met 11.
In het tweede voorbeeld wordt range(10) gebruikt, een lijst van 0 tot 10.

In Python3

print ... wordt print( ... ) , de rest is analoog

In Pascal

In declaratie VAR teller: INTEGER;

FOR teller := 1 TO 10 DO
BEGIN
  WriteLn(teller);
END;

In PHP

for($teller = 1; $teller <= 10; $teller++)
{
  echo "$teller \n";
}

In Scheme

(define (lus start einde)
  (define (lus-iter teller)
    (if (<= teller einde)
      (begin
        (display teller)
        (newline)
        (lus-iter (+ teller 1)))))
  (lus-iter start))
(lus 1 10)

Scheme kent lussen, maar in de praktijk worden ze zelden gebruikt. Men definieert de lussen zelf.

In Smalltalk

1 to: 10 do:
  [:teller | Transcript show: teller; cr].