Iteratie

Bij het programmeren moeten bepaalde sequenties, procedures of functies meerdere malen worden herhaald. Een manier om deze herhaling te bekomen zou het kopiëren en plakken van code kunnen zijn. Deze praktijk hoort thuis onder de noemer "slechte programmeerattitude".

Don't Repeat Yourself

Om op een gestructureerde manier herhalingen te bekomen, werden in vele programmeertalen lussen toegevoegd. Als men onder het programmeren de neiging heeft om code te kopiëren en te plakken, dan zou de reflex moeten zijn om de code in een lus te plaatsen.