Sequentie

Verschillende statements die samen een geheel vormen, worden gegroepeerd in een sequentie. De stappen van de sequentie worden voorgesteld door drie opeenvolgende puntjes.

Pseudocode Python Pascal PHP Scheme SmallTalk
Inspringen Inspringen (tab) BEGIN
...
END;
{ ... } ( ... ) [ ... ]