Procedure met argument

Aan een procedure kan ook een (of meerdere) argument(en) worden meegegeven.
We schrijven een procedure groet waar we naam als argument aan meegeven en die "Hallo naam" op het scherm afdrukt.

Omgezet in pseudocode krijgen we:

groet (naam)
  Druk Hallo naam af

In Python wordt dit:

def groet(naam):
  print "Hallo", naam

Merk op dat de pseudocode en de code in Python telkens zeer dicht bij elkaar aanleunen.

In Python 3

def groet(naam):
  print("Hallo", naam)

In Pascal

PROCEDURE groet(naam:STRING);
BEGIN
  WriteLn("Hallo", naam);
END;

In PHP

function groet($naam)
{
  echo "Hallo $naam";
}

In Scheme

(define (groet naam)
  (display "Hallo ")
  (display naam))

In SmallTalk

groet: naam
  Transcript show: (naam).