Procedure

We willen een procedure schrijven die de naam van een persoon opvraagt en inleest, bijvoorbeeld Julien, waarna de procedure "Hallo Julien" op het scherm afdrukt. We geven deze procedure de naam groet.
In pseudocode ziet het er als volgt uit:

groet
  Vraag naam
  Lees naam in
  Druk Hallo naam af

In Python wordt dit:

def groet():
  naam = raw_input( "Voer uw naam in: ")
  print "Hallo ", naam

In Python3

In Python3 wordt dit:

def groet():
  naam = input( "Voer uw naam in: ") 
  print("Hallo ", naam) 
 1. raw_input wordt input
 2. print ... wordt print( ... )

In Pascal

PROCEDURE groet;
VAR naam: STRING;
BEGIN
  Write("Voer uw naam in: ")
  ReadLn(naam);
  WriteLn("Hallo", naam);
END;

In PHP

<html>
  <form action="$_SERVER['PHP_SELF']" method="POST">
    Naam: <input type="text" name="naam" />
    <input type="submit" value="OK" />
  </form>
  <?php
    function groet()
    {
      echo "Hallo $_POST['naam']";
    }
    groet();
  ?>
</html>

In Scheme

(define (groet)
  (define naam (read))
  (display "Hallo ")
  (display naam))

In SmallTalk

groet
  Transcript show:
    (FillInTheBlank request: 'Voer uw naam in').

Hierbij is groet een methode van het object Groeter.
De volgende regels dienen uitgevoerd te worden in de workspace. Het antwoord wordt dan opgevangen in het Transcriptvenster.

g := Groeter new.
g groet.