Oefeningen

 1. Dagelijkse routine
  • Schrijf een procedure sleur die stap voor stap op het scherm afdrukt wat je moet doen vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je op school arriveert.
 2. BMI (zie ook vorig hoofdstuk)
  • Schrijf een functie BMI die als argumenten een gewicht en een lengte (in meter) meekrijgt, de BMI berekent en het resultaat teruggeeft
 3. Donder en bliksem (zie ook vorig hoofdstuk)
  • Schrijf een functie donder die als argument het aantal seconden tussen bliksem en donder meekrijgt, de afstand in kilometer berekent en het resultaat teruggeeft
 4. Veeltermfunctie
  • Schrijf een functie f die als argument x (een getal) meekrijgt, x²-5x+4 berekent en het resultaat teruggeeft
 5. Hypotenusa (of ook "schuine zijde" van een rechthoekige driehoek)
  • Schrijf een functie hypotenusa die als argumenten de lengte van de basis en de hoogte van een rechthoekige driehoek meekrijgt, via de stelling van Pythagoras de lengte van de schuine zijde berekent en het resultaat teruggeeft