Functie

De functie die we wensen te schrijven krijgt twee (gehele) getallen mee als argumenten en geeft hun som terug.
We geven de functie de naam som en de argumenten krijgen als namen a en b.
We testen de functie met de getallen 2 en 5 en vangen het resultaat op in variabele c.
In Python wordt dit:

def som(a,b):
    return a + b
c = som(2,5)

In Pascal

FUNCTION som(a,b:INTEGER):INTEGER;
BEGIN
    som := a + b;
END;
c := som(2,5); (*Regel in hoofdprogramma*)

In PHP

function som($a, $b)
{
    return $a + $b;
}
$c = som(2,5);

Scheme

(define (som a b) (+ a b))
(define c (som 2 5))

of ook

(define som +)
(define c (som 2 5))

SmallTalk

som: b
    self := self + b.
---
c := 2 som: 5