Sequentie, procedures en functies

Krijgt men een probleem voorgeschoteld in de informatica, dan gaat men na of men dit probleem niet kan verdelen in kleinere en eenvoudiger op te lossen deelproblemen.
Voor ieder deelprobleem kan de programmeur, een oplossingsplan opstellen. Dit oplossingsplan bevat een aantal stappen die men moet uitvoeren om de oplossing te bekomen. De stappen moeten in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd.

Een verzameling opeenvolgende stappen noemen we een sequentie.

De verschillende sequenties in het plan kunnen de blauwdruk van een procedure vormen.

Een procedure bestaat uit een aantal lijnen code, een aantal stappen, die een oplossing bieden voor een bepaald probleem. Een procedure is een afgelijnd geheel.

Om de programmeur niet telkens regel per regel het oplossingsplan van een reeds opgelost probleem te laten heruitschrijven, hoeft de programmeur slechts de procedure aan te roepen, en de computer doet de rest. Procedures zorgen dus enerzijds voor een zeer grote tijdswinst en anderzijds voor de herbruikbaarheid van de code.

Een functie is een variant op de procedure. Ze lost ook stapsgewijs problemen op, maar geeft daarenboven een resultaat terug, iets wat procedures niet doen.