Types

Om de analogie met het dozenmagazijn verder te zetten, er zijn verschillende soorten dozen: types
De voornaamste types in Python zijn:

Kort Type Voorbeelden Nederlands
bool Boolean True, False Waar, Onwaar
int Integer 13, -23, 72 Geheel getal
float Floating Point 12.13, 3.14, -7.0 Rationaal getal
str String "Appel", "B", "Cinderella" Tekst
list Array [1, "Appel", 12.13] Rij of Lijst

In Python kun je achterhalen welk type je variabele heeft m.b.v. de ingebouwde functie type( ... ).

voornaam = "Julien"
type(voornaam) #Resultaat: <type 'str'>

Alle besproken programmeertalen, op Pascal na, bepalen automatisch het type. Voor meer info over de types in Pascal, klik hier.