Vergelijkingsoperatoren en logische operatoren

Booleans: True/False

Vergelijkingsoperatoren stellen ons in staat om de waardes van variabelen met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld of de waarde van de variabele leeftijd groter is dan de variabele minimumLeeftijd. Concreet:

leeftijdSven = 8
leeftijdSanne = 17
minimumLeeftijd = 12

leeftijdSven > minimumLeeftijd  #Resultaat: Onwaar - False
leeftijdSanne > minimumLeeftijd #Resultaat: Waar - True

Het resultaat van een vergelijking door middel van vergelijkingsoperatoren zal steeds ofwel waar ofwel onwaar zijn.
In het Engels, de lingua franca van de informatica, wordt dit respectievelijk true en false. _(True en False noemt men Booleaanse waarden, genoemd naar hun uitvinder George Boole.)_

De vergelijkingsoperatoren

In de kolom Pseudocode staan de verschillende vergelijkingsoperatoren die we kennen uit de wiskunde.

Pseudocode Python Pascal PHP Scheme Smalltalk
= == = == = =
!= of <> <> != (not (= .. )) ~=
< < < < < <
> > > > > >
<= <= <= <= <=
>= >= >= >= >=

Logische operatoren: EN, OF, NIET

De vader van de wiskunde, de logica, kent ook enkele operatoren: de en, de of en de niet. Ze werken enkel met Booleaanse waarden en geven ook enkel een Booleaans antwoord terug.
Hun antwoord wordt bepaald aan de hand van de volgende beslissingstabellen.

En

EN Waar Onwaar
Waar Waar Onwaar
Onwaar Onwaar Onwaar

Of

OF Waar Onwaar
Waar Waar Waar
Onwaar Waar Onwaar

Niet

NIET Waar Onwaar
Onwaar Waar

Nut

Om het nut van deze operatoren aan te tonen, staan hier enkele voorbeelden in pseudocode:

Een persoon krijgt korting bij de cinema als hij jonger is dan 12 jaar of als hij ouder is dan 65 jaar

(leeftijd < 12) of (leeftijd > 65)

De Lijn werft je na enige testen aan als je in totaal minstens 50/100 haalt en als je minstens 21 jaar oud bent

(totaalScore >= 0.50) en (leeftijd >= 21)

Een persoon krijgt korting bij de cinema als hij niet tussen 12 jaar en 65 jaar oud isĀµ

(niet (leeftijd >= 12 en leeftijd <= 65))

Overzicht van de logische operatoren per taal

Pseudocode Python Pascal PHP Scheme Smalltalk
en and and and and
& && &
of or or or or
| || |
niet not not not not (..) not
! !