De fundamenten van een programeertaal

In dit hoofdstuk vergaren we de nodige bagage om de volgende hoofdstukken te kunnen begrijpen.